ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 25 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có \(A = ( - 1;1);B = (1;3)\) và \(C = (1; - 1)\). Trong các cách phát biểu sau đây, hãy chọn cách phát biểu đúng.

A. ABC là tam giác có ba cạnh bằng nhau

B. ABC là tam giác có ba góc đều nhọn

C. ABC là tam giác cân tại \(B\) (có \(BA = BC\))

D. ABC là tam giác vuông cân tại \(A\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

 
 

Chọn D

Ta tính được: \(AB = AC = \sqrt 8 \); \(BC = 4\), đồng thời \(A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1