Bài tập 10 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 10 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC vuông ở \(A\) và có góc \(B = {50^0}\). Hệ thức nào sau đây là sai:

A. \((\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BC} ) = {130^0}\) 

B. \((\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {AC} ) = {40^0}\)

C. \((\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {CB} ) = {50^0}\)

D. \((\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CB} ) = {120^0}\)

Gợi ý trả lời bài 10

Chọn D vì:

Vì \(\hat B = {50^0}\) nên \(\hat C = {40^0}\)

\((\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CB} ) = {120^0}\)=\( = \widehat {BCx} = {180^0} - \hat C = {180^0} - {40^0} = {140^0}.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Xuan Xuan
  Bài 1.40 (SBT trang 44)

  a) Cho \(A\left(-1;8\right);B\left(1;6\right);C\left(3;4\right)\). Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng ?

  b) Cho \(A\left(1;1\right);B\left(3;2\right)\) và \(C\left(m+4;2m+1\right)\). Tìm m để 3 điểm A. B. C thẳng hàng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo
  Bài 1.39 (SBT trang 44)

  Xem xét các cặp vectơ sau có cùng phương không ? Trong trường hợp cùng phương thì xét xem chúng cùng hướng hay ngược hướng ?

  a) \(\overrightarrow{a}=\left(2;3\right);\overrightarrow{b}=\left(-10;-15\right)\)

  b) \(\overrightarrow{u}=\left(0;7\right);\overrightarrow{v}=\left(0;8\right)\)

  c) \(\overrightarrow{m}=\left(-2;1\right);\overrightarrow{n}=\left(-6;3\right)\)

  d) \(\overrightarrow{c}=\left(3;4\right);\overrightarrow{d}=\left(6;9\right)\)

  e) \(\overrightarrow{e}=\left(0;5\right);\overrightarrow{f}=\left(3;0\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn