ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 10 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC vuông ở \(A\) và có góc \(B = {50^0}\). Hệ thức nào sau đây là sai:

A. \((\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BC} ) = {130^0}\) 

B. \((\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {AC} ) = {40^0}\)

C. \((\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {CB} ) = {50^0}\)

D. \((\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CB} ) = {120^0}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 10

 
 

Chọn D vì:

Vì \(\hat B = {50^0}\) nên \(\hat C = {40^0}\)

\((\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CB} ) = {120^0}\)=\( = \widehat {BCx} = {180^0} - \hat C = {180^0} - {40^0} = {140^0}.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1