YOMEDIA

Bài tập 29 trang 67 SGK Hình học 10

Giải bài 29 tr 67 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có \(BC = a,CA = b,AB = c\) và có diện tích \(S\). Nếu tăng cạnh BC lên \(2\) lần đồng thời tăng cạnh CA lên \(3\) lần và giữ nguyên độ lớn của góc \(C\) thì khi đó diện tích tam giác mới được tạo nên bằng:

A. 2S           

B. 3S

C. 4S

D. 6S

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 29

 
 

Chọn D

Áp dụng công thức:

\(\left. \begin{array}{l}S = \frac{1}{2}ab\sin C\\S' = \frac{1}{2}(2a.3b)\sin C\end{array} \right\} \Rightarrow \frac{{S'}}{S} = 6 \Rightarrow S' = 6S\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 29 trang 67 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA