ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 27 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC vuông cân tại \(A\) và nội tiếp trong đường tròn tâm \(O\) bán kính \(R\). Gọi \(r\) là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Khi đó tỉ số \(\frac{R}{r}\) là:

A. \(1 + \sqrt 2 \)       

B. \(\frac{{2 + \sqrt 2 }}{2}\)

C. \(\frac{{\sqrt 2  - 1}}{2}\) 

D. \(\frac{{1 + \sqrt 2 }}{2}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 27

 
 

Chọn A

Ta có: BC=2R và OA=R

Đường tròn nội tiếp tâm O’ tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại O, E, F.

Tứ giác O’EAF là hình vuông \(O'A = O'E\sqrt 2  = r\sqrt 2 \)

Do đó \(OA = r + r\sqrt 2  = R\)

Vậy \(r(1 + \sqrt 2 ) = R \Rightarrow \frac{R}{r} = \frac{{r(1 + \sqrt 2 )}}{r} = 1 + \sqrt 2 \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 27 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1