AMBIENT

Bài tập 5 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 5 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Hai góc nhọn \(\alpha \) và \(\beta \)  trong đó \(\alpha  < \beta \) . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \(\cos \alpha  = \cos \beta \)

B. \(\sin \alpha  < \sin \beta \)

C. \(\alpha  + \beta  = {90^0} \Rightarrow \cos \alpha  = \sin \beta \)

D. \(\tan \alpha  + \tan \beta  > 0\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Chọn A vì:

Vì với \(\alpha  < \beta  < {90^0}\) thì \(cos\alpha  > cos\beta \) . Do đó A sai.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>