AMBIENT

Bài tập 9 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:

A. \(\cos {35^0} > \cos {10^0}\) 

B. \(\sin {60^0} < \sin {80^0}\)

C. \(\tan {45^0} < \tan {60^0}\) 

D. \(\cos {45^0} = \sin {45^0}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

Chọn A vì:

\({35^0} > {10^0}\) nên \(\cos {35^0} < \cos {10^0}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>