Bài tập 2 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\alpha \) và \(\beta \) là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

\(\begin{array}{l}
A.\sin \alpha  = \sin \beta \\
B.\cos \alpha  =  - \cos \beta \\
C.\tan \alpha  =  - \tan \beta \\
D.\cot \alpha  = \cot \beta 
\end{array}\)

Gợi ý trả lời bài 2

Chọn D vì:

Với hai góc bù sau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 2.26 (SBT trang 92)

  Trong mặt phẳng Oxy cho 3 điểm \(A\left(-1;-1\right);B\left(3;1\right);C\left(6;0\right)\) ?

  a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng

  b) Tính góc B của tam giác ABC 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 2.25 (SBT trang 92)

  Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm \(A\left(-1;1\right);B\left(0;2\right);C\left(3;1\right);D\left(0;-2\right)\). Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình thang cân ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn