Bài tập 2 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\alpha \) và \(\beta \) là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

\(\begin{array}{l}
A.\sin \alpha  = \sin \beta \\
B.\cos \alpha  =  - \cos \beta \\
C.\tan \alpha  =  - \tan \beta \\
D.\cot \alpha  = \cot \beta 
\end{array}\)

Gợi ý trả lời bài 2

Chọn D vì:

Với hai góc bù sau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hằng

  1) Trong mặt phẳng Oxy cho 3 điểm A(-2;-6); B(4;-4); C(2;-2)

  a) Tìm tọa độ các vecto AB, AC,BC. Chứng minh rằng A,B,C không thẳng hàng

  b) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ADBC là hình bình hành

  2) Cho cos a = -2/3,(90o < a < 180o).Tìm các giá trị lượng giác còn lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  ​giải giúp mình: cho tam giác vuông tại A có AB=3,AC=4. Tính cos(vectoCA;vectoBC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời