YOMEDIA

Bài tập 2 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\alpha \) và \(\beta \) là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

\(\begin{array}{l}
A.\sin \alpha  = \sin \beta \\
B.\cos \alpha  =  - \cos \beta \\
C.\tan \alpha  =  - \tan \beta \\
D.\cot \alpha  = \cot \beta 
\end{array}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Chọn D vì:

Với hai góc bù sau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA