ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 21 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có \(AB = 4cm,BC = 7cm,CA = 9cm\). Giá trị của \(\cos A\) là:

A. \(\frac{2}{3}\) 

B. \(\frac{1}{3}\)

C. \(\frac{-2}{3}\)  

D. \(\frac{1}{2}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 21

 
 

Chọn A

Sử dụng hệ quả của định lí cosin: \(\cos A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}} = \frac{{{9^2} + {4^2} - {7^2}}}{{2.9.4}} = \frac{2}{3}\)

Từ đó ta tính được \({\rm{cosA}} = \frac{2}{3}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 21 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1