Bài tập 21 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 21 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có \(AB = 4cm,BC = 7cm,CA = 9cm\). Giá trị của \(\cos A\) là:

A. \(\frac{2}{3}\) 

B. \(\frac{1}{3}\)

C. \(\frac{-2}{3}\)  

D. \(\frac{1}{2}\)

Gợi ý trả lời bài 21

Chọn A

Sử dụng hệ quả của định lí cosin: \(\cos A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}} = \frac{{{9^2} + {4^2} - {7^2}}}{{2.9.4}} = \frac{2}{3}\)

Từ đó ta tính được \({\rm{cosA}} = \frac{2}{3}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 21 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn