ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 17 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC có \(AB = 8cm,AC = 18cm\) và có diện tích bằng \(64c{m^2}\). Giá trị \(\sin A\) là:

A. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\) 

B. \(\frac{3}{8}\) 

C. \(\frac{4}{5}\) 

D. \(\frac{8}{9}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 17

 
 

Chọn D

Áp dụng công thức: \(S = \frac{1}{2}AB.AC.\sin A \Rightarrow \sin A = \frac{{64}}{{\frac{1}{2}.8.18}} = \frac{8}{9}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 17 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1