YOMEDIA

Bài tập 28 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 28 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, BC = 15cm. Khi đó đường trung tuyến AM của tam giác có độ dài là:

A. 8cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 7,5cm

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 28

Chọn D

Áp dụng công thức: \({m_a}^2 = \frac{{{b^2} + {c^2}}}{2} - \frac{{{a^2}}}{4}\)

\(A{M^2} = \frac{{{{12}^2} + {9^2}}}{2} - \frac{{{{15}^2}}}{4} = 56,25\)

\( \Leftrightarrow AM = \sqrt {56,25}  = 7,5cm\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 28 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bin Nguyễn

  Trong mặt phẳng cho A(-2;-1),B(1;1) C(2;-7)

  a.tam giắc ABC là tấm giác gì? Tính điện tích tam giác ABC

  b. Gọi H là chân đường cao kẻ Từ a của tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm H

  c. Tìm tòa độ Điểm D sao cho ABCD là hình thang có AB//CD và hai đường chéo AD,BCH uống gốc nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA