Bài tập 28 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 28 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, BC = 15cm. Khi đó đường trung tuyến AM của tam giác có độ dài là:

A. 8cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 7,5cm

Gợi ý trả lời bài 28

Chọn D

Áp dụng công thức: \({m_a}^2 = \frac{{{b^2} + {c^2}}}{2} - \frac{{{a^2}}}{4}\)

\(A{M^2} = \frac{{{{12}^2} + {9^2}}}{2} - \frac{{{{15}^2}}}{4} = 56,25\)

\( \Leftrightarrow AM = \sqrt {56,25}  = 7,5cm\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 28 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Cam Ngan
  Bài 1.46 (SBT trang 44)

  Cho tam giác ABC đều cạnh a. Chọn hệ tọa độ \(\left(O;\overrightarrow{i};\overrightarrow{j}\right)\), trong đó O là trung điểm của cạnh BC, \(\overrightarrow{i}\)cùng hướng với \(\overrightarrow{OC}\), \(\overrightarrow{j}\) cùng hướng với \(\overrightarrow{OA}\) :

  a) Tính tọa độ của các đỉnh của tam giác ABC

  b) Tìm tọa độ trung điểm E của AC

  c) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn