Bài tập 28 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 28 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, BC = 15cm. Khi đó đường trung tuyến AM của tam giác có độ dài là:

A. 8cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 7,5cm

Gợi ý trả lời bài 28

Chọn D

Áp dụng công thức: \({m_a}^2 = \frac{{{b^2} + {c^2}}}{2} - \frac{{{a^2}}}{4}\)

\(A{M^2} = \frac{{{{12}^2} + {9^2}}}{2} - \frac{{{{15}^2}}}{4} = 56,25\)

\( \Leftrightarrow AM = \sqrt {56,25}  = 7,5cm\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 28 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn