Bài tập 13 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 13 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 13cm.  Gọi góc \(\widehat {ABC} = \alpha \) và góc \(\widehat {ACB} = \beta \). Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh α và β.

A. \(\beta  > \alpha \)

B. \(\beta  < \alpha \)

C. \(\beta  = \alpha \)

D. \(\alpha  \le \beta \)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Chọn B vì:

Ta có: \(A{C^2} = {13^2} - {5^2} = 144 \Rightarrow AC = 12\)

\(AC > AB \Rightarrow \sin \alpha  > \sin \beta  \Rightarrow \alpha  > \beta \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • bach hao

  1, Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(1;6) trực tâm H(1;2) tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là I(2;3) .Tìm tọa độ B,C biết B có hoành độ dương​

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Cho điểm M(1;1) và hai đường thẳng \(\Delta_1,\Delta_2\) lần lượt có phương trình :

  \(3x+4y-5=0;4x-3y+4=0\)

  Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và tạo với  \(\Delta_1,\Delta_2\) một tam giác cân

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn