Bài tập 13 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 13 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 13cm.  Gọi góc \(\widehat {ABC} = \alpha \) và góc \(\widehat {ACB} = \beta \). Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh α và β.

A. \(\beta  > \alpha \)

B. \(\beta  < \alpha \)

C. \(\beta  = \alpha \)

D. \(\alpha  \le \beta \)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Chọn B vì:

Ta có: \(A{C^2} = {13^2} - {5^2} = 144 \Rightarrow AC = 12\)

\(AC > AB \Rightarrow \sin \alpha  > \sin \beta  \Rightarrow \alpha  > \beta \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 2.26 (SBT trang 92)

  Trong mặt phẳng Oxy cho 3 điểm \(A\left(-1;-1\right);B\left(3;1\right);C\left(6;0\right)\) ?

  a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng

  b) Tính góc B của tam giác ABC 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu
  Bài 2.25 (SBT trang 92)

  Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm \(A\left(-1;1\right);B\left(0;2\right);C\left(3;1\right);D\left(0;-2\right)\). Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình thang cân ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời