Bài tập 4 trang 62 SGK Hình học 10

Giải bài 4 tr 62 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong mặt phẳng \({\rm{Oxy}}\) cho vecto \(\vec a = ( - 3;1)\) và vecto \(\vec b = (2;2)\) . Hãy tính tích vô hướng \(\vec a.\vec b.\)

Gợi ý trả lời bài 4

Với \(\vec a = ({a_1};{a_2});\vec b = ({b_1};{b_2}) \Rightarrow \vec a.\vec b = {a_1}{b_1} + {a_2}{b_2}\)

Ta có: \(\vec a.\vec b = ( - 3).2 + 1.2 =  - 6 + 2 =  - 4\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 62 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Natsume Aisu

  Cho tam giác ABC biết A(1-3), B(3;-5)và C(2;-2) 

  a)Tìnhchu vi tam giác ABC.

  b) Gọi E là giao điểm của BC với đường phân giác ngoài của góc A, tìm tọa độ điểm E. 

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Minh Trường

  Câu 1 :Cho hình bình hành ABCD có A(-2;3) và tâm I(1;1). Biết điểm K(-1;2) nằm trên đường thẳng AB và điểm D có hoành độ gấp đôi tung độ . Tìm các đỉnh B,D của hình bình hành 

  A. B(2;1), D(4;-1)

  B. B(0;1), D(2;1)

  C. B(0;1), D(4;-1)

  D. B(2;1), D(0;1)

  Câu 2 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho a = (1;2),b = (2;4),c =(3;6) .Với những giá trị thực nào của m và n thì c = m.a+ n.b ( a,b,c đều là vecto)

  A. n thuộc R; m =3-2n

  B. m=1;n=1

  C. m thuộc R; n = 3-2m

  D. Không tồn tại m,n

  Theo dõi (1) 1 Trả lời