Bài tập 4 trang 62 SGK Hình học 10

Giải bài 4 tr 62 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong mặt phẳng \({\rm{Oxy}}\) cho vecto \(\vec a = ( - 3;1)\) và vecto \(\vec b = (2;2)\) . Hãy tính tích vô hướng \(\vec a.\vec b.\)

Gợi ý trả lời bài 4

Với \(\vec a = ({a_1};{a_2});\vec b = ({b_1};{b_2}) \Rightarrow \vec a.\vec b = {a_1}{b_1} + {a_2}{b_2}\)

Ta có: \(\vec a.\vec b = ( - 3).2 + 1.2 =  - 6 + 2 =  - 4\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 62 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bin Nguyễn

  Trong mặt phẳng cho A(-2;-1),B(1;1) C(2;-7)

  a.tam giắc ABC là tấm giác gì? Tính điện tích tam giác ABC

  b. Gọi H là chân đường cao kẻ Từ a của tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm H

  c. Tìm tòa độ Điểm D sao cho ABCD là hình thang có AB//CD và hai đường chéo AD,BCH uống gốc nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn