ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 22 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai điểm \(A(1;2)\) và \(B(3;4)\). Giá trị của \({\overrightarrow {AB} ^2}\) là:

A. \(4\)

B. \(4\sqrt 2 \)

C . \(6\sqrt 2 \)

D. \(8\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 22

 
 

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = (2,2) \Rightarrow {\overrightarrow {AB} ^2} = {2^2} + {2^2} = 8\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 22 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1