YOMEDIA

Bài tập 3 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 3 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\alpha \) là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin \alpha  < 0\)

B. \(\cos \alpha  > 0\)

C. \(\tan \alpha  < 0\)

D. \(\cot \alpha  > 0\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Chọn C vì:

Khi \({90^0} < \alpha  < {180^0}\) thì: \(\sin \alpha  > 0\) còn các giá trị lượng giác khác của \(\alpha \) đều nhận giá trị âm.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)