ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin \widehat {BAH} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\) 

B. \(\cos \widehat {BAH} = \frac{1}{{\sqrt 3 }}\)

C. \(\sin \widehat {ABC} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)   

D. \(\sin \widehat {AHC} = \frac{1}{2}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Chọn C vì:

\(\widehat {ABC} = {60^0} \Rightarrow \sin \widehat {ABC} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1