Bài tập 7 trang 62 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 62 sách GK Toán Hình lớp 10

Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có  \(a = 2R\sin A;b = 2R\sin B;c = 2R\sin C\), trong đó \(R\) là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Gợi ý trả lời bài 7

Ta sử dụng định lí sin: \(\frac{a}{{\sin A}} = \frac{b}{{\sin B}} = \frac{c}{{\sin C}} = 2R\)

Từ đó suy  ra: \(a = 2R\sin A;b = 2R\sin B;c = 2R\sin C\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 62 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hằng

  1) Trong mặt phẳng Oxy cho 3 điểm A(-2;-6); B(4;-4); C(2;-2)

  a) Tìm tọa độ các vecto AB, AC,BC. Chứng minh rằng A,B,C không thẳng hàng

  b) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ADBC là hình bình hành

  2) Cho cos a = -2/3,(90o < a < 180o).Tìm các giá trị lượng giác còn lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn