ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 62 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 62 sách GK Toán Hình lớp 10

Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có  \(a = 2R\sin A;b = 2R\sin B;c = 2R\sin C\), trong đó \(R\) là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Ta sử dụng định lí sin: \(\frac{a}{{\sin A}} = \frac{b}{{\sin B}} = \frac{c}{{\sin C}} = 2R\)

Từ đó suy  ra: \(a = 2R\sin A;b = 2R\sin B;c = 2R\sin C\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 62 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1