ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 26 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 26 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có \(A = (10;5),B = (3;2),C = (6; - 5)\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ABC là tam giác đều

B. ABC là tam giác vuông cân tại \(B\)

C. ABC là tam giác vuông cân tại \(A\)

D. ABC là tam giác có góc tù tại \(A\)

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 26

 
 

Chọn B

\(AB = \sqrt {{{(3 - 10)}^2} + {{(2 - 5)}^2}}  = \sqrt {58} \)

\(AC = \sqrt {{{(6 - 10)}^2} + {{( - 5 - 5)}^2}}  = \sqrt {116} \)

\(BC = \sqrt {{{(6 - 3)}^2} + {{( - 5 - 2)}^2}}  = \sqrt {58} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 26 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • linh thục

  Giải giúp em câu 3,4,5 với ạ mong được giúp đỡ của mọi người ạ em cảm ơn ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Linh Mỹ
  Câu 4(1 điểm) Cho đường thẳng d: 2x-3y 3=0 và M(-3, 1) . Tìm tọa độ của điểm M’ đối xứng với M qua d.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1