ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 8 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin \alpha= \sin ({180^0}{\rm{ - }}\alpha )\)

B. \(\cos \alpha = \cos ({180^0}{\rm{ - }}\alpha )\)

C. \(\tan \alpha = \tan ({180^0}{\rm{ - }}\alpha )\)

D. \(\cot \alpha = \cot ({180^0}{\rm{ - }}\alpha )\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 8

 
 

Chọn A vì:

Với hai góc bù sau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1