Bài tập 8 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 8 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin \alpha= \sin ({180^0}{\rm{ - }}\alpha )\)

B. \(\cos \alpha = \cos ({180^0}{\rm{ - }}\alpha )\)

C. \(\tan \alpha = \tan ({180^0}{\rm{ - }}\alpha )\)

D. \(\cot \alpha = \cot ({180^0}{\rm{ - }}\alpha )\)

Gợi ý trả lời bài 8

Chọn A vì:

Với hai góc bù sau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nguyễn Hạ Anh
  Bài 1.47 (SBT trang 44)

  Cho lục giác đều ABCDEF. Chọ hệ tọa độ \(\left(O;\overrightarrow{i};\overrightarrow{j}\right)\), trong đó O là tâm của lục giác đều, hai vectơ \(\overrightarrow{i}\) và \(\overrightarrow{OD}\) cùng hướng, \(\overrightarrow{j}\) và \(\overrightarrow{EC}\) cùng hướng. Tính tọa độ các đỉnh của lục giác biết độ dài cạnh của lục giác là 6 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan
  Bài 1.45 (SBT trang 44)

  Cho tam giác ABC có \(A\left(-3;6\right);B\left(9;-10\right);C\left(-5;4\right)\)

  a) Tìm tọa dộ của trọng tâm G của tam giác ABC

  b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác BGCD là hình bình hành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn