Bài tập 18 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 18 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai góc nhọn \(a\) và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

A. \(\sin a =  - \cos {\rm{{\ss}}}\)

B. \(\cos a = \sin {\rm{{\ss}}}\)

C. \(\tan a = \cot {\rm{{\ss}}}\)

D. \(\cot a = \tan {\rm{{\ss}}}\)

Gợi ý trả lời bài 18

Chọn A

Hai góc phụ  nhau thì sin góc này bằng cos góc kia.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 18 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bảo Lộc
  Bài 2.15 (SBT trang 91)

  Tam giác ABC vuông cân tại A và có AB = AB = a. Tính

  a) \(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}\)

  b) \(\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}\)

  c) \(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan
  Bài 2.14 (SBT trang 91)

  Áp dụng tính chất giao hoán và tính chất phân phối của tích vô hướng hãy chứng minh các kết quả sau đây :

  \(\left(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right)^2=\left|\overrightarrow{a}\right|^2+\left|\overrightarrow{b}\right|^2+2\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}\)

  \(\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)^2=\left|\overrightarrow{a}\right|^2+\left|\overrightarrow{b}\right|^2-2\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}\)

  \(\left(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right)\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)=\left|\overrightarrow{a}\right|^2-\left|\overrightarrow{b}\right|^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời