YOMEDIA

Bài tập 18 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 18 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai góc nhọn \(a\) và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

A. \(\sin a =  - \cos {\rm{{\ss}}}\)

B. \(\cos a = \sin {\rm{{\ss}}}\)

C. \(\tan a = \cot {\rm{{\ss}}}\)

D. \(\cot a = \tan {\rm{{\ss}}}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 18

Chọn A

Hai góc phụ  nhau thì sin góc này bằng cos góc kia.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 18 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA