ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 18 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai góc nhọn \(a\) và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

A.\(\sin a =  - \cos \beta \)

B. \(\cos a = \sin \beta\)

C. \(\tan a = \cot \beta\)

D. \(\cot a = \tan \beta\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 18

 
 

Chọn A

Hai góc phụ  nhau thì sin góc này bằng cos góc kia.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 18 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1