YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 62 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 62 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC có góc \(A = {60^0},BC = 6\). Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Sử dụng định lí sin, ta có:

\(\frac{{BC}}{{\sin A}} = 2R \Rightarrow R = \frac{{BC}}{{2\sin A}} = \frac{6}{{2.\sin {{60}^0}}} = \frac{6}{{\sqrt 3 }} = 2\sqrt 3 \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 62 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1