ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30 trang 67 SGK Hình học 10

Giải bài 30 tr 67 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác DEF có \(DE = DF = 10cm\) và \(EF = 12cm\). Gọi \(I\) là trung điểm của cạnh EF. Đoạn thẳng DI có độ dài là:

A. 6,5 cm    

B. 7cm

C. 8cm  

D. 4cm

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 30

 
 

Chọn C

Ta có DI là đường trung tuyến của tam giác DEF

Áp dụng công thức tính độ dài đường trung tuyến: \({m_a}^2 = \frac{{{b^2} + {c^2}}}{2} - \frac{{{a^2}}}{4}\)

\(D{I^2} = \frac{{{{10}^2} + {{10}^2}}}{2} - \frac{{{{12}^2}}}{4} = 64 \Rightarrow DI = \sqrt {64}  = 8cm\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 30 trang 67 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1