Bài tập 30 trang 67 SGK Hình học 10

Giải bài 30 tr 67 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác DEF có \(DE = DF = 10cm\) và \(EF = 12cm\). Gọi \(I\) là trung điểm của cạnh EF. Đoạn thẳng DI có độ dài là:

A. 6,5 cm    

B. 7cm

C. 8cm  

D. 4cm

Gợi ý trả lời bài 30

Chọn C

Ta có DI là đường trung tuyến của tam giác DEF

Áp dụng công thức tính độ dài đường trung tuyến: \({m_a}^2 = \frac{{{b^2} + {c^2}}}{2} - \frac{{{a^2}}}{4}\)

\(D{I^2} = \frac{{{{10}^2} + {{10}^2}}}{2} - \frac{{{{12}^2}}}{4} = 64 \Rightarrow DI = \sqrt {64}  = 8cm\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 30 trang 67 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.