ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 19 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng?

A. \(\sin {90^0} < \sin {150^0}\) 

B. \(\sin {90^0}15' < \sin {90^0}30'\)

C. \(\cos {90^0}30' > \cos {100^0}\)

D. \(\cos {150^0} > \cos {120^0}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

 
 

Chọn C

Trong khoảng \((0,{180^0})\) thì góc càng lớn, cos càng nhỏ.

\({180^0} > \alpha  > \beta  \Rightarrow \cos \alpha  > \cos \beta \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1