Bài tập 12 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 12 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC vuông cân tại \(A\) có \(AB = AC = 30cm\). Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại \(G\). Diện tích tam giác GFC là:

A. \(50c{m^2}\) 

B. \(50\sqrt 2 c{m^2}\)

C. \(75c{m^2}\)

D. \(15\sqrt {105} c{m^2}\)

Gợi ý trả lời bài 12

Chọn C vì:

Gọi H là hình chiếu vuông góc của G lên AC

Ta có: \(\Delta CGH \sim \Delta CEA\)

Suy ra: \(\frac{{CG}}{{CE}} = \frac{{GH}}{{EA}} = \frac{2}{3} \Rightarrow GH = \frac{2}{3}EA = \frac{1}{3}AB\)

\({S_{GFC}} = \frac{1}{2}FC.\frac{1}{3}AB = \frac{1}{6}.15.30 = 75\) \(c{m^2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 12 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Truc Ly
  Bài 2.28 (SBT trang 92)

  Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm \(A\left(3;4\right);B\left(4;1\right);C\left(2;-3\right);D\left(-1;6\right)\)

  Chứng minh rằng tứ giác ABCD nội tiếp được trong một đường tròn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây
  Bài 2.27 (SBT trang 92)

  Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm \(A\left(5;5\right);B\left(3;-2\right)\). Một điểm M di động trên trục hoành Ox. Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời