YOMEDIA

Bài tập 12 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 12 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC vuông cân tại \(A\) có \(AB = AC = 30cm\). Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại \(G\). Diện tích tam giác GFC là:

A. \(50c{m^2}\) 

B. \(50\sqrt 2 c{m^2}\)

C. \(75c{m^2}\)

D. \(15\sqrt {105} c{m^2}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 12

Chọn C vì:

Gọi H là hình chiếu vuông góc của G lên AC

Ta có: \(\Delta CGH \sim \Delta CEA\)

Suy ra: \(\frac{{CG}}{{CE}} = \frac{{GH}}{{EA}} = \frac{2}{3} \Rightarrow GH = \frac{2}{3}EA = \frac{1}{3}AB\)

\({S_{GFC}} = \frac{1}{2}FC.\frac{1}{3}AB = \frac{1}{6}.15.30 = 75\) \(c{m^2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 12 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA