Bài tập 12 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 12 tr 64 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC vuông cân tại \(A\) có \(AB = AC = 30cm\). Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại \(G\). Diện tích tam giác GFC là:

A. \(50c{m^2}\) 

B. \(50\sqrt 2 c{m^2}\)

C. \(75c{m^2}\)

D. \(15\sqrt {105} c{m^2}\)

Gợi ý trả lời bài 12

Chọn C vì:

Gọi H là hình chiếu vuông góc của G lên AC

Ta có: \(\Delta CGH \sim \Delta CEA\)

Suy ra: \(\frac{{CG}}{{CE}} = \frac{{GH}}{{EA}} = \frac{2}{3} \Rightarrow GH = \frac{2}{3}EA = \frac{1}{3}AB\)

\({S_{GFC}} = \frac{1}{2}FC.\frac{1}{3}AB = \frac{1}{6}.15.30 = 75\) \(c{m^2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 12 trang 64 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Được đề xuất cho bạn