Hình Học 10 Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng

 • Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

  Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
  Ở lớp dưới, chúng ta đã biết các giá trị của sin, côsin, tan hay côtan của một góc nhọn x nào đó, vậy lên chương trình cấp THPT, có thể bao gồm góc tù hay bất kì một góc nào đó cho trước độ lớn hay không? Chúng ta cùng đi vào bài đầu tiên của chương 2 Giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ.

  10 trắc nghiệm 16 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

  Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
  Bài trước chúng ta đã nhắc đến giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ, hôm nay chúng ta sẽ được biết đến khái niệm Tích vô hướng của hai vectơ, liệu sẽ bằng 1 vectơ khác hay một giá trị đại số?

  11 trắc nghiệm 14 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

  Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
  Ở lớp 9, chúng ta đã biết về các hệ thức lượng trong tam giác vuông, bài học này cho chúng ta kiến thức về Các hệ thức lượng trong tam giác thường, liệu chúng có khác gì kiến thức lớp dưới, và thế nào là giải tam giác?

  12 trắc nghiệm 31 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 2 Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

  Ôn tập chương 2 Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
  Cùng nhau ôn tập lại chương tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng giúp các em có cái nhìn tổng quát về tích vô hướng của hai vectơ, công thức tính diện tích tam giác mở rộng và hệ thức lượng trong tam giác thường. Từ đó ta vận dụng kiến thức đã học để áp dụng cho chương trình toán các lớp trên...

  20 trắc nghiệm 27 hỏi đáp

  Xem chi tiết