ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 62 SGK Hình học 10

Giải bài 5 tr 62 sách GK Toán Hình lớp 10

Hãy nhắc lại định lí cosin trong tam giác. Từ các hệ thức này hãy tính \(\cos A,\cos B,\cos C\) theo các cạnh của tam giác.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Định lí cosin: Trong tam giác \({\rm{ABC}}\) ta có:

\(\begin{array}{l}{a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.{\rm{cosA}} \Rightarrow \cos A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}}\\{b^2} = {c^2} + {a^2} - 2ca.{\rm{cosB}} \Rightarrow {\rm{cosB}} = \frac{{{c^2} + {a^2} - {b^2}}}{{2ca}}\\{c^2} = {a^2} + {b^2} - 2ab.{\rm{cosC}} \Rightarrow {\rm{cosC}} = \frac{{{a^2} + {b^2} - {c^2}}}{{2ab}}\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 62 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1