ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 62 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 62 sách GK Toán Hình lớp 10

Từ hệ thức \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.\cos A\) trong tam giác, hãy suy ra định lí Py-ta-go.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

\({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.cosA\)

Khi góc \(A = {90^0}\), suy ra \(\cos A = 0\)

Do đó ta có: \({a^2} = {b^2} + {c^2}\) (định lí Py-ta-go)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 62 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1