Bài tập 6 trang 62 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 62 sách GK Toán Hình lớp 10

Từ hệ thức \({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.\cos A\) trong tam giác, hãy suy ra định lí Py-ta-go.

Gợi ý trả lời bài 6

\({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.cosA\)

Khi góc \(A = {90^0}\), suy ra \(\cos A = 0\)

Do đó ta có: \({a^2} = {b^2} + {c^2}\) (định lí Py-ta-go)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 62 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Lê Tín

    giúp mình với

    b1: cho tam giác ABC có AC 5x-y=0, AB 2x-y=0, trung tuyến AD có pt 3x-y=0, lập pt BC biết nó đi qua M(3;9)

    b2: đỉnh của tamgiac vuông cân ABC là A(-1;3), ddg cao BH nằm trên y=x, phân giác trong góc C x+3y+2=0, viết pt các cạnh của tgiac ABC

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn