ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 23 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai vecto \(\vec a = (4;3)\) ; và \(\vec b = (1;7)\). Góc giữa hai vecto \(\vec a\) và \(\vec b\) là:

A. \({90^0}\)

B. \({60^0}\) 

C. \({45^0}\)

D. \({30^0}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 23

 
 

Chọn C

Sử dụng công thức cosin của hai góc giữa hai vecto:

Với \(\vec a = (4,3)\) ; và \(\vec b = (1,7)\) ; và ta có: 

\(\cos (\vec a,\vec b) = \frac{{{a_1}{b_1} + {a_2}{b_2}}}{{\sqrt {{a_1}^2 + {a_2}^2} \sqrt {{b_1}^2 + {b_2}^2} }} = \frac{{4.1 + 3.7}}{{\sqrt {{4^2} + {3^2}} .\sqrt {{1^2} + {7^2}} }} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\)

Góc giữa hai vecto \(\vec a\) và \(\vec b\) là: \({45^0}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 23 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Vũ Minh Trường

  Câu 1 :Cho hình bình hành ABCD có A(-2;3) và tâm I(1;1). Biết điểm K(-1;2) nằm trên đường thẳng AB và điểm D có hoành độ gấp đôi tung độ . Tìm các đỉnh B,D của hình bình hành 

  A. B(2;1), D(4;-1)

  B. B(0;1), D(2;1)

  C. B(0;1), D(4;-1)

  D. B(2;1), D(0;1)

  Câu 2 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho a = (1;2),b = (2;4),c =(3;6) .Với những giá trị thực nào của m và n thì c = m.a+ n.b ( a,b,c đều là vecto)

  A. n thuộc R; m =3-2n

  B. m=1;n=1

  C. m thuộc R; n = 3-2m

  D. Không tồn tại m,n

  Theo dõi (1) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1