YOMEDIA

Bài tập 23 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 23 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai vecto \(\vec a = (4;3)\) ; và \(\vec b = (1;7)\). Góc giữa hai vecto \(\vec a\) và \(\vec b\) là:

A. \({90^0}\)

B. \({60^0}\) 

C. \({45^0}\)

D. \({30^0}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 23

Chọn C

Sử dụng công thức cosin của hai góc giữa hai vecto:

Với \(\vec a = (4,3)\) ; và \(\vec b = (1,7)\) ; và ta có: 

\(\cos (\vec a,\vec b) = \frac{{{a_1}{b_1} + {a_2}{b_2}}}{{\sqrt {{a_1}^2 + {a_2}^2} \sqrt {{b_1}^2 + {b_2}^2} }} = \frac{{4.1 + 3.7}}{{\sqrt {{4^2} + {3^2}} .\sqrt {{1^2} + {7^2}} }} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\)

Góc giữa hai vecto \(\vec a\) và \(\vec b\) là: \({45^0}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 23 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA