ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC vuông ở \(A\) và có góc \(B = {30^0}\). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \({\rm{cosB}} = \frac{1}{{\sqrt 3 }}\) 

B. \(\sin C = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

C. \(\cos C = \frac{1}{2}\)

D. \(\sin B = \frac{1}{2}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Chọn A vì:

\({\rm{cosB}} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1