Bài tập 6 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC vuông ở \(A\) và có góc \(B = {30^0}\). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \({\rm{cosB}} = \frac{1}{{\sqrt 3 }}\) 

B. \(\sin C = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

C. \(\cos C = \frac{1}{2}\)

D. \(\sin B = \frac{1}{2}\)

Gợi ý trả lời bài 6

Chọn A vì:

\({\rm{cosB}} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Tram Anh
  Bài 2.17 (SBT trang 91)

  Tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 11cm

  a) Tính \(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}\) và chứng tỏ rằng tam giác ABC có góc A tù

  b) Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 2cm và gọi N là trung điểm của cạnh AC. Tính \(\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AN}\) ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 2.16 (SBT trang 91)

  Cho tam giác ABC có AB = 5cm, BC = 7cm, CA = 8cm

  a) Tính \(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}\) rồi suy ra giá trị của góc A ?

  b) Tính \(\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn