ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 16 tr 65 sách GK Toán Hình lớp 10

Đường tròn tâm \(O\) bán kính \(R = 15cm\). Gọi \(P\) là một điểm cách tâm \(O\) một khoảng \(PO = 9cm\). Dây cung đi qua \(P\) và vuông góc với PO có độ dài là:

A. 22cm

B. 23cm

C. 24cm

D. 25cm

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 16

 
 

Chọn C

Gọi AB là dây cung đi qua P và \(AB \bot OP\)

Ta có P là trung điểm của đoạn AB.

Xét tam giác vuông AOP ta có:

\(A{P^2} = A{O^2} - O{P^2} = {15^2} - {9^2} = 144\)

Vậy AP=12cm và AB=24cm.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 16 trang 65 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1