Bài tập 24 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 24 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai điểm \(M = (1; - 2)\) và \(N = ( - 3;4)\). Khoảng cách giữa hai điểm \(M\) và \(N\) là:

A. \(4\)  

B. \(6\)

C. \(3\sqrt 6 \)

D.  \(2\sqrt {13} \)

Gợi ý trả lời bài 24

Chọn D

\(MN = \sqrt {{{( - 3 - 1)}^2} + {{(4 + 2)}^2}}  = \sqrt {52}  = 2\sqrt {13} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 24 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • bach hao

  1, Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(1;6) trực tâm H(1;2) tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là I(2;3) .Tìm tọa độ B,C biết B có hoành độ dương​

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Cho điểm M(1;1) và hai đường thẳng \(\Delta_1,\Delta_2\) lần lượt có phương trình :

  \(3x+4y-5=0;4x-3y+4=0\)

  Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và tạo với  \(\Delta_1,\Delta_2\) một tam giác cân

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời