Bài tập 24 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 24 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai điểm \(M = (1; - 2)\) và \(N = ( - 3;4)\). Khoảng cách giữa hai điểm \(M\) và \(N\) là:

A. \(4\)  

B. \(6\)

C. \(3\sqrt 6 \)

D.  \(2\sqrt {13} \)

Gợi ý trả lời bài 24

Chọn D

\(MN = \sqrt {{{( - 3 - 1)}^2} + {{(4 + 2)}^2}}  = \sqrt {52}  = 2\sqrt {13} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 24 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn