ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 24 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 24 tr 66 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai điểm \(M = (1; - 2)\) và \(N = ( - 3;4)\). Khoảng cách giữa hai điểm \(M\) và \(N\) là:

A. \(4\)  

B. \(6\)

C. \(3\sqrt 6 \)

D.  \(2\sqrt {13} \)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 24

 
 

Chọn D

\(MN = \sqrt {{{( - 3 - 1)}^2} + {{(4 + 2)}^2}}  = \sqrt {52}  = 2\sqrt {13} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 24 trang 66 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1