Bài tập 4 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 4 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. \(\cos {45^0} = \sin {45^0}\) 

B. \(\cos {45^0} = \sin {135^0}\)

C. \(\cos {30^0} = \sin {120^0}\)

D. \(\sin {60^0} = cos{120^0}\)

Gợi ý trả lời bài 4

Chọn D vì: \(\left\{ \begin{array}{l}\sin {60^0} > 0\\\cos {120^0} < 0\end{array} \right.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Lê Tường Vy

    Ai chỉ giúp em vs ạ :))) camon~~

    Cho điểm A(4;-7) và đưởng thẳng d x-2y+4=0 . Tìm trên d điểm B sao cho có đúng 3 đường thẳng d1;d2;d3 thỏa mãn khoảng cách từ A đến d1;d2;d3 đều là 4 và khoảng cách từ B đến d1;d2;d3 đều là 6.

    p/s: Thầy giáo e hướng dẫn lấy 1 điểm bất kì trên đường tròn tâm B :v

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn