ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 63 SGK Hình học 10

Giải bài 4 tr 63 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. \(\cos {45^0} = \sin {45^0}\) 

B. \(\cos {45^0} = \sin {135^0}\)

C. \(\cos {30^0} = \sin {120^0}\)

D. \(\sin {60^0} = cos{120^0}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Chọn D vì: \(\left\{ \begin{array}{l}\sin {60^0} > 0\\\cos {120^0} < 0\end{array} \right.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 63 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1