AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư liệu sản xuất:

  • A. Những cái có sẵn trong tự nhiên
  • B.  Nguyên liệu
  • C. Công cụ lao động và các yếu tố vật chất khác 
  • D. Tất cả những yếu tố trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>