YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất? 

  • A.  Phương thức sản xuất
  • B. Quan hệ sản xuất
  • C. Lực lượng sản xuất 
  • D. Tư liệu sản xuất 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1