AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng. Chân lý là: 

  • A. Tri thức đúng
  • B. Tri thức phù hợp với thực tế
  • C. Tri thức phù hợp với hiện thực
  • D. Tri thức phù hợp với hiện thực được thực tiễn kiểm nghiệm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>