ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng. Một trong những vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

  • A.
   Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức
  • B.
   Thực tiễn là kết quả của nhận thức
  • C. Thực tiễn do ý thức của con người tạo ra 
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)