AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Qui luật “thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” nói lên đặc tính nào của sự vận động và phát triển?

  • A. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển.
  • B. Cách thức của sự vận động và phát triển.
  • C.

   Nguồn gốc và động lực của sự vận động và phát triển.

  • D. Nội dung của sự vận động và phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA