YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phạm trù nào nói lên thể thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất?

  • A. Phương thức sản xuất 
  • B. Quan hệ sản xuất
  • C. Lực lượng sản xuất
  • D. Tư liệu sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA