AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc của lực lượng sản xuất bao gồm: 

  • A.
   Người lao động và tư liệu sản xuất
  • B. Người lao động và công cụ lao động
  • C. Người lao động và đối tượng lao động 
  • D. Tư liệu sản xuất và đối tượng lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>