AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó gọi là mâu thuẫn gì?

   

  • A. Đối kháng
  • B. Thứ yếu
  • C.

   Chủ yếu

  • D. Bên trong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>