AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phán đoán nào về phạm trù Chất là sai.

  • A. Chất là phạm trù triết học…
  • B. Chất chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật,…
  • C. Chất là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác.
  • D.

   Chất là bản thân sự vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA