AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào không thuộc LLSX:

  • A. Trình độ thành thạo của người lao động 
  • B. Kinh nghiệm
  • C. Năng lực tổ chức, quản lý người lao động
  • D. Vị trí của người lao động trong doanh nghiệp 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>