YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Triết học có tính giai cấp không? Chọn câu trả lời đúng

  • A. Không có.
  • B.

   Chỉ có trong xã hội tư bản

  • C. Có tính giai cấp trong mọi trường phái triết học.
  • D. Chỉ có trong một số hệ thống triết học .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA