AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy xác định cách định nghĩa đúng nhất theo quan điểm triết học MácLênin? 

  • A. Tự nhiên là môi trường con người đang sống
  • B. Tự nhiên là toàn bộ thế giới vật chất vô cùng, vô tận 
  • C. Tự nhiên là nguồn gốc của xã hội
  • D. Tự nhiên là môi trường tồn tại và phát triển của xã hội 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA