AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư liệu sản xuất đặc trưng trong phương thức sản xuất phong kiến là: 

  • A. Hầm mỏ
  • B. Đất đai
  • C. Máy móc cơ khí
  • D. Xí nghiệp, nhà xưởng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>