AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiêu chuẩn của chân lý theo triết học MácLênin là gì? 

  • A. Thực tiễn
  • B. Khoa học 
  • C. Nhận thức
  • D. Hiện thực khách quan 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>