ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm của triết học MácLênin, bản chất của nhận thức là: 

  • A. Sự phản ánh thế giới khách quan vào đầu óc của con người
  • B. Sự phản ánh chủ động, tích cực, sáng tạo của chủ thể trước khách thể 
  • C. Sự tiến gần của tư duy đến khách thể
  • D. Tất cả đều đúng 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)