AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu?

  • A. Tư duy
  • B. Tự nhiên, xã hội và tư duy
  • C. Tự nên
  • D.

   Xã hội có giai cấp đối kháng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>