AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lượng của sự vật là gì? Chọn câu trả lời đúng.

  • A.
   Là số lượng các sự vật ,
  • B. Là phạm trù của số học ,
  • C.
   Là phạm trù của khoa học cụ thể để đo lường sự vật .
  • D.

   Là phạm trù của triết học, chỉ tính qui định khách quan vốn có của sự vật về mặt số lượng, qui mô…..

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>