AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lực lượng sản xuất gồm:

  • A. Các hình thức tổ chức kinh tế 
  • B. Phương thức quản lý
  • C. Hệ thống phân phối
  • D. Các yếu tố trên đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA