YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xác định quan niệm sai về thực tiễn

  • A. Thực tiễn là nguồn gốc của nhận thức vì qua thực tiễn bộc lộ thuộc tính bản chất của đối tượng
  • B. Thực tiễn là động lực của nhận thức nó đòi hỏi tư duy con người phải giải đáp những vấn đề đặt ra
  • C. Thực tiễn là hoạt động vật chất và tinh thần của con người. 
  • D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>